Taarnby heat pumps_edited.jpg

Průmyslové tepelné čerpadlo představuje v současnosti nejmodernější  způsob zajištění (de)centralizované výroby tepla a chladu.

Cílem tohoto webu je rozšířit povědomí odborné veřejnosti o technologii velkých tepelných čerpadel a jejich aplikace pro zásobování teplem budoucnosti.

 

"Velká tepelná čerpadla jsou dnes považována za nejslibnější technologii pro propojení sektorů elektroenergetiky a teplárenství a díky tomu mohou hrát významnou roli v nastupující dekarbonizaci ČR."

sector_coupling.PNG
 
LOGO_EXERGIE.PNG

Proč Exergie? 

Exergie je termodynamický pojem vyjadřující kvalitu tepelné energie, kterou nelze popsat energetickou účinností. 


Exergie číselně vyjadřuje potenciál tepelné energie konat užitečnou práci až do dosažení rovnovážného stavu s okolím. 

Exergetická analýza se v ČR často nevyužívá, přestože představuje velký potenciál pro zvyšování účinnosti energetických procesů, zejména ve vazbě na integraci tepelných čerpadel do teplárenského cyklu. 

 
 

Prezentace ke stažení

 

Tomáš Caha

SAKO Brno, a.s.

Quo Vadis průmyslová tepelná čerpadla v ČR

Jan Brázda

ESG Leader PwC

EU Taxonomy a průmyslová tepelná čerpadla, ESG, aktuální dotační možnosti

Jiří Pospíšil

FSI VUT Brno

Termodynamika chladících okruhů a tepelných čerpadel / Aktuální R&D programy

Jiří Cígler

FERAMAT Energies

Prediktivní regulace provozu CZT: snižování teplot a zvyšování flexibility

Jan Novák

Nano Energies

Provoz průmyslových tepelných čerpadel v rámci agregačního bloku

Raymond c. Decorvet

District Heating: Reducing carbon footprint with MAN CO2 heat-pump technology

MAN Energy Solutions Schweiz AG

Dave Pearson

STAR Refrigeration

Queen´s Quay – 2x2,6 MW river based heat pump - European Heat Pump association Project of the Year award 2021

Anders Dyrelund

Ramboll A/S

Taarnby district heating and Cooling success story - EHPA Project of the Year 2020, Datacentre Heat recovery heat pump integration (Facebook in Odense)

Henrik Orn

SIEMENS Energy

Low temperature and High temperature (150°C) Product Lines. Waste Water Heat Recovery in Hammarby Stockholm and Integration of Heat Pumps in DH System of Stockholm city.

Ebbe Norgaard

FENAGY A/S

Industrial scale Heat Pump with CO2 as refrigerant

Radek Begeni

SOKRA, s.r.o.

Absorpční tepelná čerpadla pro chlazení technologických okruhů kogeneračních jednotek

Jakub Toufar

CHP Engineering, s.r.o.

Využití absorpční jednotky pro výrobu chladu z odpadního tepla v provozu KORADO

Tomáš Miklík

SAKO Brno, a.s.

Využití odpadního tepla parní turbíny pomocí absorpčního tepelného čerpadla v SAKO Brno

Důležité odkazy

 
hpt.PNG

Heat Pumping Technologies

iea.PNG

Energy policy Review