top of page

Reference

Níže jsou uvedeny projekty, které jsme v poslední době realizovali

pekny_CZT.JPG
pekny_CZT.JPG

Studie proveditelnost na tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 2,8 MW

Pro zákazníka MVV Energie CZ a.s., resp. Zásobování teplem Vsetín, a.s. jsme zpracovali komplexní studii proveditelnosti týkající se integrace velkého tepelného čerpadla vzduch/voda o výkonu 2,8 MW do stávající teplárenské soustavy.

ORUM.JPG

Tepelné čerpadlo do soustavy CZT 10GWh/rok

Komplexní studie proveditelnosti týkající se integrace tepelného čerpadla pro mimotopné a přechodové období s cílem nahradit přibližně 40% výroby tepla ze zemního plynu.

ORUM.JPG
bottom of page