top of page

Nabídka služeb

Specializovaná školení

Nabízíme možnost přiblížit problematiku integrace velkých tepelných čerpadel do (de)centralizovaného systému zásobování teplem projektantům a energetickým manažerům.

Expertní konzultační služby

Nabízíme expertní konzultační služby v oblasti průmyslových tepelných čerpadel, využití odpadního tepla z energetických procesů a optimalizace soustav zásobování teplem. Zpracování studií a posudků, dotační poradenství.

bottom of page